About Jukka Värelä

Author Archive | Jukka Värelä

Gestaltningsuppdrag Kabinett – Naturens konstruktioner till Söndagsvägens och Sundstrands förskola i Uddevalla.

För mig startade projektet när jag hittade ett stort getingbo på vinden i vår kolonistuga i Lund. Den formationen satte igång min skissprocess och jag gjorde snabbt några abstraherade modeller i plywood i skala 1: 1 och sedan några mindre, 1.20 i koppar, för att studera en oändlig mängd av formationer. Jag har alltid fascinerats av […]

Continue Reading

Gestaltningsuppdrag Paus, två entréer i H-huset och akutmottagningen, USÖ Örebro. .

Juryns motivering: I Jukka Väreläs skissförslag ”Paus” presenterar han ett konstverk som samspelar på ett intressant sätt med arkitekturen och tar entréhallens stora luftrum i anspråk. Formen är enkel och elegant men samtidigt komplex och trots sin storskalighet känns verket flygande lätt. Med det rikliga dagsljusinsläppet i rummet kommer verket att skapa grafiska skuggeffekter och […]

Continue Reading

Gestaltningsuppdrag Passage till trapplopp 3, Stora Ursvik, Sundbyberg. Konstnärsduo Limé – Värelä

Platsens historia och utseende: Förutsättningarna för den konstnärliga gestaltningen är ett trapplopp med omgivande park vilken omges av suterränghus (6-8 vån). Parken har en fastlagd landskapsarkitektur med givna material och växtlighet. Området sluttar kraftigt åt söder. Den kraftiga lutningen ger en monoton upprepning av trappsteg. Gestaltningen ligger i en ny stadsdel som byggs i ett […]

Continue Reading

Gestaltningsuppdrag The Angles – organiska konstruktioner till tre gårdar i Pelarsalen, Växjö.

Continue Reading

Gestaltningsuppdrag The painting field i invallningen, Höganäs, 2017-2019 av konstnärsduo Limé-Värelä. Status: Beställt och genomfört.

  The Painting Field av Limé -Värelä  44 metallstänger och lackfärg i 44 olika nyanser. Det platsspecifika verket mäter 150 meter. Ingår i land art utställningen  (x)sites, längs kattegattleden, kusten mellan Helsingborg och Kungsbacka. Verket har som utgångspunkt platsens miljö, historia och funktion. Tack vare de enda stenkolsfyndigheterna i Sverige föddes den skånska industrialismen i Höganäs […]

Continue Reading

Gestaltningsuppdrag Helix till Törnekvior, Visby, nybyggnad förskola, två entréer utomhus. Status: Beställt och färdigställt 2018.

Helix: Virveln och Vågen material: massivt stål, färg mått: 24 mm rundstål 3 m x 1m x 0,5 m och 10 m x 2,7 m x 0,5 m beställare: Region Gotland arkitekt: AQ arkitekter konsthandläggare: Hanna Wärff Radhe konstkonsult: Linnéa Nordberg år: 2017  

Continue Reading

Gestaltningsuppdrag Open Windows till Nyhemsskolans samlingssalen, Ängelholm. Status: Beställt och färdig 2016 -2017

I mitt förslag leker jag vidare med de färgade ljusöppningarna i rummet. Jag skapar  ramar/fönsterbågar som också tar fasta på gradängens diagonala lutning och upprepningarna. De strikta balanserade linjerna i rummet får en mera svävande motkraft. Vajern är en del av verket. Den markerar den lodräta linje som möter verkets balanspunkt. Känslan av att verket svävar förstärks. Verket […]

Continue Reading

Gestaltningsförslag Base Camp till Tegelbruket i Örebro av Tamara de Laval, Jukka Värelä, Ossian Theselius och Ossian Ekman, 2016. Status: Ej genomfört.

Continue Reading

Färdiga, pågående och kommande projekt:

Skissuppdrag för Nyhemsskolan, Ängeleholm, 2016 Plattform 2015, Kollektiv grill, konstinstallation på Koppargården, Landskrona, 27/8 2015 www.plattform15.blogspot.se Siltojen Välissä/Mellan Broar, Environmental Art, Jämsä, Finland, 13.06. – 30.08. 2015 tillsammans med Martin Dunkars, Forestcamp, Pertti Karjalainen www.joki-ry.org Dold konst-Hidden Art 2015, Slottsparken, Malmö, 13/6 – 12/9 2015 www.doldkonst.blogspot.com Galleri Rostum, 2015, separat www.rostrum.nu Ronneby kulturcentrum, Skulptörförbundet 40 […]

Continue Reading
Jukka Värelä

Behind the Scene

Continue Reading