Gestaltningsuppdrag Helix till Törnekvior, Visby, nybyggnad förskola, två entréer utomhus. Status: Beställt och färdigställt 2018.

Helix: Virveln och Vågen

  • material: massivt stål, färg mått: 24 mm rundstål
    3 m x 1m x 0,5 m och 10 m x 2,7 m x 0,5 m
  • beställare: Region Gotland
  • arkitekt: AQ arkitekter
  • konsthandläggare: Hanna Wärff Radhe
  • konstkonsult: Linnéa Nordberg
  • år: 2017