Angels

2020
stål, färg, ljus, grus, stockar och sten.
Tre olika skulpturer på var sin innegård i Pelarsalen, Växjö.

 

READ MORE +