Brytning/Refraction

2013
Stål, vajer
Konstnärlig gestaltning till entréhallen till den nya strålbehandlingsenheten
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Beställare: Region Skåne
Projektledare: Mats Kläpp

 

READ MORE +