Brytning/Refraction

Konstnärlig gestaltning till entréhallen till den nya strålbehandlingsenheten
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Projektledare: Mats Kläpp
Beställare: Region Skåne
2013

READ MORE +