Handrail / Track

2006
stål, gjutjärn, brons, linn
Skulptural gestaltning samt översyn och upprustning av delar av församlingsgårdens befintliga interiörer.
Beställare: Svenska kyrkan, Peter Forsberg
Projektledare: Christina Eriksson Fredriksson, Statens konstråd

 

READ MORE +