Handrail / Track

Skulptural gestaltning samt översyn och upprustning av delar av församlingsgårdens befintliga interiörer.
Projektledare: Christina Eriksson Fredriksson, Statens konstråd
Beställare: Svenska kyrkan, Peter Forsberg
2006

READ MORE +