Krets och materia

2015
Observationer, Galleri Rostrum, Malmö