Krets och materia

2015
Stål, krita
Observationer, Galleri Rostrum, Malmö