Observationer

2016
Konstnärlig gestaltning till Lindö förskola i Kalmar
Beställare: Kalmar  kommun
Projektledare: Stina Siljing

 

READ MORE +