Open windows

2016
Stål, vajer
Konstnärlig gestaltning till Nyhemsskolans samlingssal i Ängelholm
Beställare: Ängelholms kommun
Projektledare: Mats Kläpp

 

READ MORE +