Paus

2020
Stål, kevlar och stålvajer
2,8 m x 8 m x 29 m
Konstnärlig gestaltning till H-huset, Nytt Högspecialitetshus, Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Norra och södra entréhallen.

 

READ MORE +