Quadrant

2015
Skulptur
Skulptörsförbundet 40 år, Konstnärshuset, Stockholm.