Stilleben

2023

kol och trä

60 x 90 x 70 cm

Utställningen Med nya ögon
Krognoshuset Lund