Stumma vittnen om vattnets kraft

2005
trä, kryckor
5 x 1.5 x 1.5 m
Ronneby Brunnspark
Beställare: Ronneby kommun
Projektledare: Fredrik von Platen

Konsten gestaltar ett historiskt parklandskap.
Utgångspunkten var att göra en konstnärlig gestaltning i park och skogsmiljö. Jag ville förankra verket historiskt till platsen och jag tittade på hur man använt parken förut. Att bota halta och lytta hörde till kurorternas underkurer. Ofta lämnades kryckor och proteser kvar vid källan som bevis på vattnets kraft. Jag tog upp temat med vattnets helbrägdagörande verkan där jag skapade en skulptur i form av ett vingpar, helt byggt av kryckor.