The Painting field

Landart under (X)sites, , 44 metallstänger och lackfärg i 44 olika nyanser. konstverket mäter 150 meter
Platsspecifikt verk som är på Invallningen i Höganäs. Ingår i land art utställningen (X)Sites kattegattleden, en utomhusutställning ut med kusten mellan Helsingborg och Kungsbacka. verket har som utgångspunkt platsens miljö, historia och funktion.
mer info: landart.se

READ MORE +