Kabinett – Naturens konstruktioner

Konstnärlig gestaltning till Söndagsvägens och Sundstrands förskola i Uddevalla

Bakgrund och platsen

Uppdraget var att skapa en platsspecifik gestaltning till skolan som barnen kan delta i taktilt. Verken är placerade i närheten av grindarna till gården eller strax efter entrén på en gräsmatta där också föräldrarna rör sig mest.

Ambitionen har varit att ge skolan ett kulturellt konstinslag som alla kan ta del av och på det viset lyfta fram konsten som en viktigt del av skolan.

Tema, inspiration och beskrivning av den konstnärliga idén

För mig startade projektet när jag hittade ett stort getingbo på vinden i vår kolonistuga i Lund. Den formationen satte igång min skissprocess och jag gjorde snabbt några abstraherade modeller i plywood i skala 1: 1 och sedan några mindre, 1.20 i koppar, för att studera en oändlig mängd av formationer.

Jag har alltid fascinerats av hur djuren bygger sina bon. Deras sätt att ”bygga” har också inspirerat arkitekter genom tiderna. Samhället och skolan är en enhet precis som bi eller getingssamhället. Alla har sina uppgifter och vi behöver varandra för att lyckas få ett meningsfullt liv och bra resultat. I mina gestaltningar till de båda skolorna har jag inspirerats av djurens sätt att bygga och ordna sin vardag.

Det är barnen som ska aktivera verket och tillföra taktila naturelement eller artefakter. Känslan ska vara ett organiskt verk som väcker fantasi och lockar till tankar i olika skalor, från makronivå via getingbo till hus och känslan av att vara i rymden. Formen ska vara klar och självklar men lämna tillräcklig öppenhet för att kunna ”utforskas” närmare. Upprepningarna bildar större helheter och ger trygghet precis som naturens element.

Gestaltningarna är ett konstnärligt inslag i skolornas utemiljöer och uppmuntrar barnen att utforska naturen och sin närmiljö. De ”fungerar” också som ”förvaring” för barnens alster och samlande utomhus. De kan också vara en samlingspunkt och projektyta för diskussioner och lärande. Det är viktigt att barnen kan spara sina egna mindre verk och kunna fortsätta att jobba med dem nästa dag. Det bidrar till barnens utforskande och utvecklar deras kreativitet så att leken bara fortsätter. Jag har medvetet lämnat bort alla detaljer. Det är barnen som med pedagogernas hjälp ska fylla verket med olika taktila föremål som t.ex. träpinnar, stenar, växter, människans artefakter, plast, metall osv. Allt kan vara intressant för barnen att utforska, förvara och kategorisera.

Söndagsvägen

Den ena platsen som kallas Söndagsvägens förskola har tema järnåldern – gravar och högar.

Jag har skapat kabinett/lager där gestaltningen hämtar former inspirerade av närliggande arkeologiska lämningar. När arkeologerna gräver i marken får de fram olika lager och nivåer som markerar åldern på marken. Skolan ligger också nära lutningen och på kartorna kan man se höjdkurvor som är liknande som gestaltningens former. På liggande ytor kan man placera föremål av olika material som man känna på, ungefär som man lagrar arkeologiska fynd.

Sundstrands

Den andra som heter Sundstrands förskola har tema bondgård – havet – skogen – landet.

Jag har skapat liknande kabinett som på den andra förskolan. Skolan har en större gestaltning som man kan gå runt och mera yta att vistas på. Där är också liknande former som är inspirerade av bi/getingsamhällen. Människan har alltid genom tiderna tagit vara på honung och vax som har odlats och använts på gårdarna.

I mitt förslag placerar jag också ett foto av getingboet skala 1:1 till båda småbarnsavdelningarna som tydligt tar fram och visar gestaltningens inspiration och på det viset inspirerar barnen och pedagogerna att studera naturens under och låta det inspirera allt skapande i skolan.

Foton ska placeras på väggen i ca. en meters höjd, dvs i barnens ögonhöjd.

[/wpex]
[divider]
[hr]

[wooslider autoslide=”false” slide_page=”Rymdtrappa” slider_type=”slides” limit=”6″ thumbnails=”true”]

Rymdtrappa

Read more
[divider]
[hr]

[wooslider autoslide=”false” slide_page=”wp1″ slider_type=”slides” limit=”6″ thumbnails=”true”]

Brytning/Refraction

Read more
[divider]
[hr]

[wooslider autoslide=”false” slide_page=”The Painting field” slider_type=”slides” limit=”6″ thumbnails=”true”]

The Painting field

Read more
[divider]
[hr]

[wooslider autoslide=”false” slide_page=”observationer” slider_type=”slides” limit=”6″ thumbnails=”true”]

Observationer

Read more
[divider]
[hr]

[wooslider autoslide=”false” slide_page=”Helix” slider_type=”slides” limit=”6″ thumbnails=”true”]

Helix

Read more

[divider]
[hr]

[wooslider autoslide=”false” slide_page=”openwindows” slider_type=”slides” limit=”6″ thumbnails=”true”]

Open windows

Read more

[divider]

[hr]

[wooslider autoslide=”false” slide_page=”wp2″ slider_type=”slides” limit=”6″ thumbnails=”true”]

Solar spin

Read more
[divider]
[hr]

[wooslider autoslide=”false” slide_page=”workp4″ slider_type=”slides” thumbnails=”true”]

Handrail / Track

Read more

[divider]

 

NEXT»