Gestaltningsuppdrag The painting field i invallningen, Höganäs, 2017-2019 av konstnärsduo Limé-Värelä. Status: Beställt och genomfört.

The Painting Field
av Limé – Värelä

44 metallstänger och lackfärg i 44 olika nyanser. Det platsspecifika verket mäter 150 meter. Ingår i land art utställningen  (x)sites, längs kattegattleden, kusten mellan Helsingborg och Kungsbacka. Verket har som utgångspunkt platsens miljö, historia och funktion.

Tack vare de enda stenkolsfyndigheterna i Sverige föddes den skånska industrialismen i Höganäs 1797 när Höganäsbolaget grundades för att bedriva gruvverksamhet. Inledningsvis leddes arbetet av den engelske ingenjören Thomas Stawford som kom från industrialismens föregångsland.

I början av 1970-talet ”vallades” viken norr om Höganäs hamn in, dvs vikens yttersta del fylldes igen med stora stenar för att skapa en avspärrning genom vattnet vilket förvandlade viken till en liten insjö. Avspärrningen åtföljdes av ett industristängsel för att inhängna fabriksområdet. Orsaken var att Höganäsbolaget behövde mer utrymme till slaggmaterialet från sin järnproduktion. Efterhand fylldes den tidigare viken fullständigt med produktionsrester vilket slutligen skapade ett nytt, ej tidigare existerat, landområde med böljande kullar vars högsta punkt mäter 14 meter över havet.

För inte fullt ett decennium sedan sågades det ursprungliga stängslet ned och flyttades ca 100 meter österut. Efter närmare 40 års användning som deponi öppnade Höganäsbolaget genom stängselförflyttningen upp området närmast vattnet till allmänheten som rekreationsområde. Grönområdet, eller ingenmanslandet, som bildades mellan havet och det nya stängslet kallades Invallningen.

Vad som utmärker invallningsområdet och dess närmaste omgivningar är alla de stängsel och staket som skär genom landskapet i olika riktningar. Inte bara Höganäsbolagets stängsel utan här ligger också bl a Höganäs reningsverk som behöver skydd som hindrar passage och håller objudna utanför.

The Painting Field återkopplar till Höganäsbolagets ursprungliga deponiområde som sträckte sig till Invallningens yttersta rand. Vid en fingranskning av området återfanns det ursprungliga stängslets betong-fundament med avsågade stängselrester. Dessa historiska reminiscenser och tillika brottytor i terrängen utgör verkets förankring i platsens historia och nutida utseende. Fynden med arkeologiskt liknande karaktär erinrar om platsens födelse och uppstigande ur havet.

De, i olika färger bemålade, 44 metallstänger som ingår i The Painting Field är monterade i dessa funna betongfundament, sk ”found objects”, och tecknar en 150 lång horisontlinje utmed Invallningens yttersta kant mot havet intill cykel- och gångbanan Kattegattleden. Metallstängerna överstiger manshöjd med en längd på ca 225 cm. Verkets platskoordinater är: 56.205137, 12.538363.

Den amerikanske konstnären Walter de Maria uppförde 1977 på en avlägsen plats i New Mexico sitt ikoniska land art verk The Lightning Field. The Painting Field handlar inte om att fånga himlens blixtar utan om en form av landskapsmåleri som utmanar perceptionen med en sträng minimalistisk form och en till synes expressionistisk palett som kontrasterar mot det specifika landskapets gröna och grå nyanser.

Metallstängernas linjära horisontalitet aktiverar och strukturerar platsens storslagenhet och utsatthet gentemot naturens krafter. I bakgrunden fångar blicken Kullabergs mytifierade bergskam. I en lustfylld unik färgkombination öppnar sig The Painting Field mot havet och bildar ett landmärke som utgår från Höganäs industrihistoria och för en dialog mellan natur, kultur och industri i ett landskap som är stadd i framtida förändring. The Painting Field utmanar även den gängse synen på ett stängsels funktionalitet. Avsaknaden av nät mellan metallstängerna skapar en funktionslöshet som inte delar in människor i innanför och utanför, inte heller i vi och dom vilket får en vidare symbolik i de stängsel som byggs runt om i världen för att hålla immigranter utanför nationens territorium.

Torbjörn Limé och Jukka Värelä

 

Landart under (X)sites, , 44 metallstänger och lackfärg i 44 olika nyanser. konstverket mäter 150 meter Platsspecifikt verk som är på Invallningen i Höganäs. Ingår i land art utställningen (X)Sites kattegattleden, en utomhusutställning ut med kusten mellan Helsingborg och Kungsbacka. verket har som utgångspunkt platsens miljö, historia och funktion. mer info: www.landart.se

thepaintingfield_xsites

thepaintingfield4

thepaintingfield6