Åkerlund & Rausings konstförening. Arkivprojekt samarbete med Torbjörn Limé, 2023 –