Arbetar med separatutställning till Krognoshuset i Lund, april 2023.