Gestaltningsförslag till Varberg, 2015.

Modell, skala 1:10 för gestaltning i lackerat massivt rostfritt stål, ek behandlad med järnvitriol, 110 x 160 cm, 100 x 210 x 120 cm, 210 x 42 x 44 cm