Jukka Värelä

Gestaltningsuppdrag Observationer, Lindö förskola i Kalmar, Beställt och färdigställt 2016.

Konstnärlig gestaltning till Lindö förskola i Kalmar
Arkitekt: ATRIO arkitekter, Olle Utterback
Projektledare bygg: Mats Borg, Kalmar kommun
Pedagogista och biträdande förskolechef: Charlotte Larsson
Konstkonsulent: Stina Siljing
Beställare: Kalmar  kommun
2016

 

Jukka VäreläJukka Värelä