Gestaltningsförslag Till fots genom solsystemet, Klingsborgsskolan Norrköping 2018

Till fots
fick jag gå genom solsystemen,
innan jag fann den första tråden av min röda dräkt.
Jag anar ren mig själv.
Någonstädes i rymden hänger mitt hjärta,
gnistor strömma ifrån det, skakande luften
till andra måttlösa hjärtan. 

Edith Södergran