Gestaltningsuppdrag Helix till Törnekvior, Visby, nybyggnad förskola, två entréer utomhus. Status: Beställt och färdigställt 2018.

Helix: Virveln och Vågen

material: massivt stål, färg mått: 24 mm rundstål
3 m x 1m x 0,5 m och 10 m x 2,7 m x 0,5 m
beställare: Region Gotland
arkitekt: AQ arkitekter
konsthandläggare: Hanna Wärff Radhe
konstkonsult: Linnéa Nordberg
år: 2017