Gestaltningsuppdrag Kabinett – Naturens konstruktioner till Söndagsvägens och Sundstrands förskola i Uddevalla.

För mig startade projektet när jag hittade ett stort getingbo på vinden i vår kolonistuga i Lund. Den formationen satte igång min skissprocess och jag gjorde snabbt några abstraherade modeller i plywood i skala 1: 1 och sedan några mindre, 1.20 i koppar, för att studera en oändlig mängd av formationer.

Jag har alltid fascinerats av hur djuren bygger sina bon. Deras sätt att ”bygga” har också inspirerat arkitekter genom tiderna. Samhället och skolan är en enhet precis som bi eller getingssamhället. Alla har sina uppgifter och vi behöver varandra för att lyckas få ett meningsfullt liv och bra resultat. I mina gestaltningar till de båda skolorna har jag inspirerats av djurens sätt att bygga och ordna sin vardag.

Det är barnen som ska aktivera verket och tillföra taktila naturelement eller artefakter. Känslan ska vara ett organiskt verk som väcker fantasi och lockar till tankar i olika skalor, från makronivå via getingbo till hus och känslan av att vara i rymden. Formen ska vara klar och självklar men lämna tillräcklig öppenhet för att kunna ”utforskas” närmare. Upprepningarna bildar större helheter och ger trygghet precis som naturens element.

Gestaltningarna är ett konstnärligt inslag i skolornas utemiljöer och uppmuntrar barnen att utforska naturen och sin närmiljö. De ”fungerar” också som ”förvaring” för barnens alster och samlande utomhus. De kan också vara en samlingspunkt och projektyta för diskussioner och lärande. Det är viktigt att barnen kan spara sina egna mindre verk och kunna fortsätta att jobba med dem nästa dag. Det bidrar till barnens utforskande och utvecklar deras kreativitet så att leken bara fortsätter. Jag har medvetet lämnat bort alla detaljer. Det är barnen som med pedagogernas hjälp ska fylla verket med olika taktila föremål som t.ex. träpinnar, stenar, växter, människans artefakter, plast, metall osv. Allt kan vara intressant för barnen att utforska, förvara och kategorisera.