Gestaltningsförslag Tonen mellan oss till Malmö Live, 2014

Tonen mellan oss lånar sin form från högtalaren – från dess inre del innanför det skyddande membranet. Denna skål (högtalarens inre form) placeras i entréområdet och bildar ett litet rum i rummet och ett skulptural objekt. Skålens golv och väggar formas i gradänglika avsatser och får funktionen som bänkar. Inte alla (men många) användbara att sitta/ligga/klättra på men väl så lockande att pröva. I alla avsatsernas brytpunkter (både ”de konvexa och de konkava”) släpper små hål igenom ljus, vatten småskräp eller den blick som vill leta sig vidare. Förslaget är starkt skulpturalt sett utifrån och omfamnande sett inifrån. Det refererar till en av de kommande huvudverksamheterna i Malmö Live (musiken) utan att belastas av en bokstavstrogen tolkning. Placeringen är väl funnen nära Stinshusets kommande uteservering och nära promenaden in till huvudentrén. ”Tonen mellan oss” drar sig besökarnas blickar och kommer att locka till en paus i promenaden och kanske än mera bli ett lekfullt besöksmål i sig. Förslaget är en god tolkning av programmets önskan om interaktivitet och att göra den offentliga miljön lockande för breda målgrupper. Gestaltningen övertygar – material, form och funktion både samverkar och överraskar. Förslaget är väl studerat och i hög grad genomförbart.

Utlåtande av bedömningsgruppen 2014:

Gunnar Ericson
Ingemar Gråhamn
Elisabeth Lundgren
Ola Melin
JP Nilsson
Arjumand Carlstein
Cecilia Widenheim

 

Tonen mellan oss