Gestaltningsförslag Receiver till Nya Karolinska, 2013. Status: Ej genomfört.

Jag vill tillföra gården ett runt mjukt formelement, en form som får besökarens eller personalens tankar att sväva och växa. Kanske man glömmer dagens brus en stund i den krävande miljön  när man vänder blicken mot gården. De vita betongfasaderna bildar ett horisontellt strikt linjespel som möter de glasade hisschakten med rörelse uppåt. Verkets ovala former bildar nya formationer och rörelse uppåt och det blir en kontrast mot arkitekturen. Ovalernas skala, som ligger nära den mänskliga, skapar länkar till skalan i byggnaden och gårdens växtlighet. Verket kommer att synas bra både från gården och från husets alla våningar. Man kommer också att kunna se speglingar av verket på den glasade fasaden. Några former har landat på marken och man kan komma nära, gå igenom, känna på nära håll. Hela verket är transparent, lätt och luftigt och samtidigt gjort av klara hela former i ett starkt material. På den mörka delen av dygnet kan ljus ge en extra dimension och alltså aktivera verket även på nätterna. Det behövs några lampor uppifrån som framförallt plockar fram ovalernas skuggbilder mot marken och luftintagen. Jag vill att verket möter och kommunicerar med sjukhusets luftintag som har en viktigt funktion för hela sjukhuset. Teknik, arkitektur och konst smälter ihop. Jag gillar tanken att den rena luften in till sjukhuset går genom konstverket. Den rena luften som är förutsättningarna för allt. Och att människan också behöver annat än bara vetenskap för att må bra. Verket på taket av luftintaget ”fungerar” som mottagare och luften leder in signalerna till de som behöver det.

Projektledare: Martin West, kulturförvaltningen Stockholm läns landsting