Gestaltningsuppdrag Paus, två entréer i H-huset och akutmottagningen, USÖ Örebro.

Juryns motivering:

I Jukka Väreläs skissförslag ”Paus” presenterar han ett konstverk som samspelar på ett intressant sätt med arkitekturen och tar entréhallens stora luftrum i anspråk. Formen är enkel och elegant men samtidigt komplex och trots sin storskalighet känns verket flygande lätt. Med det rikliga dagsljusinsläppet i rummet kommer verket att skapa grafiska skuggeffekter och inbjuda till utforskande ur olika vinklar och positioner. När det gäller val av material så är tanken med rumsgestaltningen av entréhallen att ge en känsla av gedigenhet och kvalitet. Det överensstämmer också väl med Jukka Väreläs materialval i sitt konstverk.