Gestaltningsuppdrag Rymdtrappa till nya Kungsmadskolans entré i Växjö. Status: beställt och färdig 2014-2015

I min gestaltning vill jag tillföra konsten till den nya skolan och samtidigt markera entrén i nordöstra hörnet. Jag vill att det ska vara intressant och inbjudande att gå in i skolan för alla de som vistas där dagligen och även för besökare. Man ska också kunna betrakta den från olika håll både inifrån och utifrån.
Jag har tagit fasta på arkitekturen och intrigerat verket i det. Pelaren som håller uppe skolans hörn har en cirkulär form. Det är en tyngdpunkt jag valt att jobba med.
Jag vill lyfta fram pelaren samt trappformen som refererar till lärandet och ledar tankarna ända till antiken. Där hittar man grunden för vårt skolsystem.

Idé:

Skolans uppgift är att utbilda individer som blir starka ihop med varandra och med andra människor för att klara framtidens utmaningar.
Verket Rymdtrappa är format som en rund trappa, alltså en trappa som man imaginärt kan flytta sig på oändligt åt alla håll. Därför är den rund, och är inte sluten i botten. Det handlar om en rörelse. Det intressanta kanske inte är högst uppe utan kan vara någonstans under resan som man upptäcker om man är nyfiken. Skolan vill också ladda ungdomarna med kunskaper som de sedan kan ge vidare.
Trappformen, rymdtrappan, påminner om både en mottagare och en sändare. Det är länken mellan kunskapsrymden och människan på jorden.