Environmental Art Siltojen Välissä/Mellan Broar, Jämsä, Finland, 13.06. – 30.08. 2015 tillsammans med Martin Dunkars, Forestcamp, Pertti Karjalainen

Jukka Värelä

Cannot Help, installation uppe i häggträdet.

Cannot Help, installation uppe i häggträdet.