Gestaltningsuppdrag The Angles – organiska konstruktioner till tre gårdar i Pelarsalen, Växjö.