The Painting field

2017 Tillsammans med Torbjörn Limé 44 metallstänger och lackfärg i 44 olika nyanser. konstverket mäter 150 meter Platsspecifik verk som är på Invallningen i Höganäs.Ingår i land art utställningen (X)Sites kattegattleden, en utomhusutställning ut med kusten mellan Helsingborg och Kungsbacka. verket har som utgångspunkt platsens miljö, historia och

Brytning/Refraction

2013 Stål, vajer, ljus Konstnärlig gestaltning till entréhallen till den nya strålbehandlingsenheten Skånes Universitetssjukhus, Lund    

Rymdtrappa

2014 Stål, färg Konstnärlig gestaltning till nya Kungsmadskolans entré

Kabinett

2020 Rostfritt stål, aluminium, fyra nyanser av gul färg Fotografi, 40 x 50 cm Konstnärlig gestaltning till Söndagsvägens och Sundstrands förskola i Uddevalla,          

Paus

2020 Stål, kevlar och stålvajer 2,8 m x 8 m x 29 m Konstnärlig gestaltning till H-huset, Nytt Högspecialitetshus, Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Norra och södra entréhallen.  

Passage

2022 Svetsad stål, rostfritt, färg 4 st. Former 250 x 150 x 400 cm och liggande spiral 250 x 160 x 100 cm Konstnärligt gestaltningsuppdrag i Ursvik, Sundbyberg tillsammans med Torbjörn Limé