Gestaltningsförslag Tonen mellan oss till Malmö Live, 2014

Tonen mellan oss lånar sin form från högtalaren – från dess inre del innanför det skyddande membranet. Denna skål (högtalarens inre form) placeras i entréområdet och bildar ett litet rum i rummet och ett skulptural objekt. Skålens golv och väggar formas i gradänglika avsatser och