Färdiga, pågående och kommande projekt:

Skissuppdrag för Nyhemsskolan, Ängeleholm, 2016 Plattform 2015, Kollektiv grill, konstinstallation på Koppargården, Landskrona, 27/8 2015 www.plattform15.blogspot.se Siltojen Välissä/Mellan Broar, Environmental Art, Jämsä, Finland, 13.06. - 30.08. 2015 tillsammans med Martin Dunkars, Forestcamp, Pertti Karjalainen www.joki-ry.org Dold konst-Hidden Art 2015, Slottsparken, Malmö, 13/6 - 12/9 2015 www.doldkonst.blogspot.com Galleri

Gestaltningsförslag Tonen mellan oss till Malmö Live, 2014

Tonen mellan oss lånar sin form från högtalaren – från dess inre del innanför det skyddande membranet. Denna skål (högtalarens inre form) placeras i entréområdet och bildar ett litet rum i rummet och ett skulptural objekt. Skålens golv och väggar formas i gradänglika avsatser och