Protect

2008 Regnrockar, rep Konstnärlig intervention på Stortorget i Malmö. Uppdrag från Konstfrämjandet i Malmö.    

Stumma vittnen om vattnets kraft

2005 trä, kryckor 5 x 1.5 x 1.5 m Ronneby Brunnspark Beställare: Ronneby kommun Projektledare: Fredrik von Platen Konsten gestaltar ett historiskt parklandskap. Utgångspunkten var att göra en konstnärlig gestaltning i park och skogsmiljö. Jag ville förankra verket historiskt till platsen och jag tittade på hur man använt parken förut. Att bota

Solar spin

2000 Konstnärlig gestaltning till Världens park, Göteborg Beställare: Bostadsbolaget Poseidon Projektering: Boll Smedja, Björn Jadelius  

Angels

2020 stål, färg, ljus, grus, stockar och sten. Tre olika skulpturer på var sin innegård i Pelarsalen, Växjö. Beställare:HSB Pelarsalen Projektledare: Robert Simonsson

Handrail / Track

2006 stål, gjutjärn, brons, linn Skulptural gestaltning samt översyn och upprustning av delar av församlingsgårdens befintliga interiörer. Beställare: Svenska kyrkan, Peter Forsberg Projektledare: Christina Eriksson Fredriksson, Statens konstråd  

Open windows

2016 Stål, vajer Konstnärlig gestaltning till Nyhemsskolans samlingssal i Ängelholm Beställare: Ängelholms kommun Projektledare: Mats Kläpp    

Jukka Värelä

Helix

2016                                                                                        

Jukka Värelä

Observationer

2016 Konstnärlig gestaltning till Lindö förskola i Kalmar Beställare: Kalmar  kommun Projektledare: Stina Siljing  

The Painting field

2017 Tillsammans med Torbjörn Limé 44 metallstänger och lackfärg i 44 olika nyanser. konstverket mäter 150 meter Platsspecifik verk som är på Invallningen i Höganäs.Ingår i land art utställningen (X)Sites kattegattleden, en utomhusutställning ut med kusten mellan Helsingborg och Kungsbacka. verket har som utgångspunkt platsens miljö, historia och

Brytning/Refraction

2013 Stål, vajer Konstnärlig gestaltning till entréhallen till den nya strålbehandlingsenheten Skånes Universitetssjukhus, Lund Beställare: Region Skåne Projektledare: Mats Kläpp