Gestaltningsuppdrag The painting field i invallningen, Höganäs, 2017-2019 av konstnärsduo Limé-Värelä. Status: Beställt och genomfört.

The Painting Field av Limé - Värelä 44 metallstänger och lackfärg i 44 olika nyanser. Det platsspecifika verket mäter 150 meter. Ingår i land art utställningen  (x)sites, längs kattegattleden, kusten mellan Helsingborg och Kungsbacka. Verket har som utgångspunkt platsens miljö, historia och funktion. Tack vare de enda stenkolsfyndigheterna